#1 Crypto Directory with User Reviews

Bikoin Bili?im Teknolojileri ve Tic. A.?.

Add to compare

About Us

2005 y?l?ndan bu yana yaz?l?m sekt�r�nde olan firmam?z, 2017 y?l? itibariyle ”Bikoin Bili?im Teknolojileri ve Ticaret Anonim ?irketi” markas? ad? alt?nda T�rkiye’nin ilk ve tek yerli yaz?l?m ve m�hendislik �al??mas? olan ”Bikoin” markas?n? hayata ge�irmi?tir. Tamamen yerli m�hendislik harikas? olan Bikoin.com ile art?k T�rkiye’ninde ger�ek bir koin borsas? var.Yeni �zellikleriyle Bikoin.comBununla birlikte geli?mi? ticket alt yap?m?zla her t�rl� soru ve probleminize dakikalar i�inde ��z�m bulabileceksiniz. Rakiplerimiz gibi haz?r bir �r�n ve yaz?l?m kullamad???m?z i�in t�m i?lemlerinizi %100 g�ven �er�evesinde ger�ekle?tirebilirsiniz.Ayr?ca T�rkiye’de yine bir ilk olan Affiliate Marketing alt yap?m?zla ekiplerinizden de ciddi bir gelir elde edebileceksiniz. Yine T�rkiye’de bir ilki ger�ekle?tirerek coin borsas? i�indeki forumumuzla piyasay? anl?k olarak takip edebilir ve yat?r?mlar?n?za y�n verebilirsiniz.S�rekli geli?tirilen Koin Borsas? Bikoin.comBorsam?z anl?k olarak 10 ki?ilik alan?nda uzman yaz?l?m m�hendislerimiz taraf?ndan s�reklli geli?tirme ve iyle?tirme �al??malar?m?zla her zaman g�ncel kalmaktad?r. T�m coinler so?uk c�zdan?m?zda saklan?p �st�n bir g�venlik hizmetide sunulmaktad?r.Sizde Koin yat?r?mlar?n?za “Bikoin” ile y�n verin kazan�l? �?k?n.

Description

Photos

Reviews

Cryptoscore 0 From 0 reviews

There are no approved reviews for this supplier. If you just submitted a review it will appear after it is has been approved.

GET THE BEST CRYPTO ANALYSIS IN YOUR MAILBOX

Subscribe to Mailchimp
   Login/Register access is temporary disabled
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Skip to toolbar