#1 Crypto Directory with User Reviews

Bili?imciniz Bilgisayar Hizmetleri

Add to compare

Product Development
Z: Other Services

Bostanl? Mahallesi Cengiz Kocatoros Sokak No:95/B, ?zmir, Izmir/Kar??yaka, 35540,  35540
button click - website

About Us

Bili?imciniz Bilgisayar Hizmetleri ve Teknik Servis 2010 y?l?nda sekt�rde lider kurumlarda daha �nce �al??m?? deneyimli personeliyle 15 y?ll?k birikimini m�?teri memnuniyeti odakl?, sorunlar meydana geldikten sonra ��z�m bulmak de?il, sorunun meydana gelmesini engelleyici fikir ve ��z�mler �retmektir. ??letmeler i�in, bilgisayarlardan kaynaklanan en ufak bir sorun hem personelin vakit kayb?na, hem ticari zararlara sebebiyet vermekte, g�n�m�z bili?im d�nyas?nda siz ve firman?z i�in do?ru bili?im ekipmanlar?n? se�mek ve maksimum verimlilik �nemlidir.

Description

Photos

Reviews

Cryptoscore 0 From 0 reviews

There are no approved reviews for this supplier. If you just submitted a review it will appear after it is has been approved.

GET THE BEST CRYPTO ANALYSIS IN YOUR MAILBOX

Subscribe to Mailchimp
   Login/Register access is temporary disabled
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Skip to toolbar