#1 Crypto Directory with User Reviews

BitCCS

Add to compare

About Us

Bitcoin Chamber of Commerce Sweden, h�rmed kallat BitCCS, ska vara den ledande m�tesplatsen d�r f�retagare, andra beslutsfattare samt politiker i huvudstadsregionen, f�r att utnyttja ringarna p� vattnet och i en framtid n� ut till hela Sverige. BitCCS �r �r �ppen f�r medlemskap av alla f�retag oberoende av bransch, organisationer och privatpersoner.Detta vill viBitCCS ska verka f�r ett b�ttre f�retagsklimat och f�r �kad handel, med och av Bitcoin, samt f�rb�ttra infrastruktur och handelsbruk.Detta vill vi g�raVara en scen och m�tesplats f�r innovat�r och anv�ndare, d�r ingen fr�ga �r f�r dum.Vara ett bollplank och kontaktskapare mellan den digitala v�rlden och den analoga f�r att skapa ny produkter och tj�nster. Med andra ord hj�lpa bitcoin-inovat�rer m�ta den analoga marknadenSt� till tj�nst med kunskap f�r Svensson, f�r f�retagaren samt beslutsfattare och politiker.

Description

Photos

Reviews

Cryptoscore 0 From 0 reviews

There are no approved reviews for this supplier. If you just submitted a review it will appear after it is has been approved.

GET THE BEST CRYPTO ANALYSIS IN YOUR MAILBOX

Subscribe to Mailchimp

   Login/Register access is temporary disabled
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Skip to toolbar