#1 Crypto Directory with User Reviews

MAITIM Computers

Add to compare

About Us

Podjetje za in�eniring, razvoj, proizvodnjo, prodajo in servis ra?unalni�ke opreme s prvim profesionalnim laboratorijem za re�evanje podatkov v Sloveniji.Vizijo in temelje za podjetje, ki je na trgu prisotno od leta 1992, je zasnoval in izpeljal univ. dipl. ing. elektrotehnike Bojan Ivan?i?, ki je kot eden izmed klju?nih ustvarjalcev nekdanje Iskra Delte krojil svetovni razvoj ra?unalni�tva. Za?etki samostojne poti so podjetju prinesli �tevilne Zlate monitorje za izjemno kakovost ra?unalnikov, ki jih je sprostilo na trg. Sledile so pogodbe za opremljanje in vzdr�evanje ra?unalni�ke opreme na fakultetah, bankah in ob?inah po Sloveniji. Vzporedno je podjetje uspe�no vpeljalo tudi maloprodajo in servis ra?unalni�ke, videonadzorne in druge elektronske opreme ter uveljavilo strokovno najbolj usposobljen in vrhunsko opremljen laboratorij za re�evanje podatkov z okvarjenih trdih diskov, USB klju?kov, SD kartic in drugih podatkovnih medijev. V kratkem bo na podro?ju maloprodaje na voljo nova, posodobljena spletna trgovina dobraizbira.si, kjer najdete �irok izbor vrhunske ra?unalni�ke in druge elektronske opreme priznanih proizvajalcev. Servisne storitve vr�imo v na�em podjetju ali terensko. Na voljo smo fizi?nim osebam in razli?nim podjetjem. Ob brezpla?nem svetovanju nudimo tudi celovite re�itve informacijskih sistemov, ki so do potankosti prilagojene zahtevam, �eljam in potrebam uporabnikov. Novej�a ponudba med drugim zajema sestavo ra?unalnikov za rudarjenje.Smo tudi va�a prva pomo? pri te�jih napakah in sesutjih sistemov. Cenjeni smo po tem, da re�ujemo kompleksnej�e situacije in napake, ki so zaradi hitrega tehnolo�kega napredka in razvoja programske opreme ter hekerskih vdorov vedno pogostej�e. Na nas se lahko obrnete tudi v primeru tako imenovanega Crypto Ransomware vdora.Med na�e dejavnosti sodi tudi prodaja in distribucija elektronskih cigaret. Distribucijo vr�imo prek dveh najve?jih prodajnih kanalov s tega podro?ja, kioskov 3DVA in Delo prodaja.

Description

Photos

Reviews

Cryptoscore 0 From 0 reviews

There are no approved reviews for this supplier. If you just submitted a review it will appear after it is has been approved.

GET THE BEST CRYPTO ANALYSIS IN YOUR MAILBOX

Subscribe to Mailchimp
   Login/Register access is temporary disabled
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0
   Skip to toolbar